ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

POSTANOWIENIE NR 502/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 paźd

2019-09-24 do 2019-10-13 // Oglądano: 604 // Wstecz

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 23 do postanowienia.

 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

w Nowym Sączu II

 

Piotr Borkowski


Załącznik nr 106

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Remiza OSP, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec:

 

1.

Grzegorz Zbigniew Bobrowski, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Czarny Dunajec

2.

Jan Klimowski, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam.Czarny Dunajec

3.

Maria Rozalia Kukułka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Czarny Dunajec

4.

Zuzanna Papierz, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Czarny Dunajec

5.

Józef Skarżyński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Czarny Dunajec

6.

Maria Irena Szanciło, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY (uzupełnienie składu), zam.Czarny Dunajec

7.

Krystyna Dorota Tyza, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Czarny Dunajec

8.

Kazimierz Andrzej Zaczyński, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Czarny Dunajec

9.

Paweł Zygmunt, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Czerwienne

 


 

 

Załącznik nr 107

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Liceum Ogólnokształcące, ul. Kmietowicza 2,
34-470 Czarny Dunajec:

 

1.

Adam Janusz Chlebek, zgłoszony przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Czarny Dunajec

2.

Janina Kazimiera Chlebek, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam.Czarny Dunajec

3.

Tadeusz Paweł Kwak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Czarny Dunajec

4.

Katarzyna Anna Lenart, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam.Czarny Dunajec

5.

Anna Stanisława Łabuda, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Czarny Dunajec

6.

Urszula Mikołajczyk, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Czarny Dunajec

7.

Beata Zofia Rawicka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Czarny Dunajec

8.

Robert Michał Sroka, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Czarny Dunajec

9.

Anna Tyza-Noga, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY (uzupełnienie składu), zam.Czarny Dunajec

 


 

 

Załącznik nr 108

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Gminny Zespół Oświatowy "Dworek", ul. Kolejowa 14,
34-470 Czarny Dunajec:

 

1.

Anna Bulas, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Czarny Dunajec

2.

Anna Franciszka Cikowska-Ludwik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Czarny Dunajec

3.

Maria Zofia Czech, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Czarny Dunajec

4.

Ewa Maria Gogolak, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY (uzupełnienie składu), zam.Czarny Dunajec

5.

Aurelia Maria Klimek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Załuczne

6.

Maciej Paweł Lenart, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam.Czarny Dunajec

7.

Edyta Łowisz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Ciche

8.

Karolina Anna Migiel, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Czarny Dunajec

9.

Monika Szuba, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam.Czarny Dunajec

 


 

 

Załącznik nr 109

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Remiza OSP, Wróblówka 40a, 34-470 Czarny Dunajec:

 

1.

Józef Gogolak, zgłoszony przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Czarny Dunajec

2.

Marek Jarończyk, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Czarny Dunajec

3.

Magdalena Katarzyna Kantor-Zakrzewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Wróblówka

4.

Barbara Bernadetta Komperda, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam.Wróblówka

5.

Ewa Marianna Łyszczarczyk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam.Czarny Dunajec

6.

Marek Stanisław Mazur, zgłoszony przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Pieniążkowice

7.

Renata Bogumiła Wajda, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Czarny Dunajec

 


 

 

Załącznik nr 110

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, Pieniążkowice 142, 34-408 Odrowąż:

 

1.

Zdzisław Gal, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Pieniążkowice

2.

Maria Magdalena Klimowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam.Czarny Dunajec

3.

Agnieszka Józefa Kościelniak, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Pieniążkowice

4.

Władysława Maśnica, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam.Pieniążkowice

5.

Elżbieta Rosińska, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Czarny Dunajec

6.

Marcin Kazimierz Szymusiak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Załuczne

7.

Władysława Wacławiak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Podszkle

 


 

 

Załącznik nr 111

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa, Dział 9, 34-408 Odrowąż:

 

1.

Renata Lucyna Fiedor, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Pieniążkowice

2.

Sławomir Stanisław Fiedor, zgłoszony przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Pieniążkowice

3.

Krystyna Krzanik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Podczerwone

4.

Monika Lenart, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Załuczne

5.

Edyta Stanisława Maśnica, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam.Pieniążkowice

6.

Zuzanna Gabriela Miętus, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Czarny Dunajec

7.

Lucyna Halina Zając, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam.Jabłonka

 


 

 

Załącznik nr 112

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Szkoła Podstawowa, Odrowąż 41, 34-408 Odrowąż:

 

1.

Agnieszka Babicz, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Załuczne

2.

Janina Gawron, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Odrowąz

3.

Gabriela Gonciarczyk, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam.Odrowąż

4.

Wojciech Iwan, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Wróblówka

5.

Agata Weronika Klimowska, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Czarny Dunajec

6.

Marzena Krupa, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Odrowąż

7.

Halina Stanisława Pilch, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam.Czarny Dunajec

 


 

 

Załącznik nr 113

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa, Załuczne 84A, 34-408 Odrowąż:

 

1.

Danuta Gal, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Załuczne

2.

Aneta Gonciarczyk, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam.Odrowąż

3.

Marta Dominika Kucharska-Żądło, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Czarny Dunajec

4.

Anita Barbara Nowobilska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam.Czarny Dunajec

5.

Wiesława Danuta Pawlikowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Załuczne

6.

Bogdan Pęksa, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Załuczne

7.

Janina Pęksa, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Załuczne

 


 

 

Załącznik nr 114

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Szkoła Podstawowa, Podszkle 47, 34-472 Piekielnik:

 

1.

Jan Mateusz Chlebek, zgłoszony przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY (uzupełnienie składu), zam.Czarny Dunajec

2.

Monika Hoh, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Podszkle

3.

Lucyna Anna Hosaniak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Podszkle

4.

Łukasz Kondratowicz, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Czarny Dunajec

5.

Anna Mastela, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Podszkle

6.

Ewa Barbara Smardz-Chlebek, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Czarny Dunajec

7.

Maria Smorek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Piekielnik

 


 

 

Załącznik nr 115

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Ośrodek Zdrowia, Piekielnik 129c, 34-472 Piekielnik:

 

1.

Łukasz Wojciech Dereń, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Załuczne

2.

Anna Gaździńska, zgłoszona przez KW PRAWICA, zam.Piekielnik

3.

Bożena Janina Gonciarczyk, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Odrowąz

4.

Edward Kapałka, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Piekielnik

5.

Maria Kąś, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Piekielnik

6.

Maria Magdalena Radecka, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam.Piekielnik

7.

Dorota Siodłak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Piekielnik

8.

Gabriela Wątorczyk, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam.Lipnica Mała

9.

Julia Anna Wiatrowska, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Czarny Dunajec

 


 

 

Załącznik nr 116

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Szkoła Podstawowa, Piekielnik 202, 34-472 Piekielnik:

 

1.

Krzysztof Błęka, zgłoszony przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Załuczne

2.

Marzena Anna Handzel, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam.Piekielnik

3.

Maria Jarończyk, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Czarny Dunajec

4.

Tomasz Kapałka, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Piekielnik

5.

Lidia Magdalena Spytkowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Podszkle

6.

Monika Stopka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Piekielnik

7.

Patrycja Maria Świętek, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Piekielnik

8.

Ewa Janina Wiatrowska, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Czarny Dunajec

9.

Sebastian Czesław Zahora, zgłoszony przez KW NORMALNY KRAJ, zam.Zubrzyca Górna

 


 

 

Załącznik nr 117

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12, Remiza OSP, Podczerwone 112, 34-470 Czarny Dunajec:

 

1.

Rafał Wojciech Fasiczka, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Czerwienne

2.

Kinga Głowacz, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam.Czarny Dunajec

3.

Dorota Beata Krok, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Czarny Dunajec

4.

Beata Teresa Naglak, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Podczerwone

5.

Anna Dorota Schull, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Chochołów

6.

Danuta Maria Skorupa, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Podczerwone

7.

Tomasz Jan Turski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Podczerwone

 


 

 

Załącznik nr 118

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13, Remiza OSP, Koniówka 215c, 34-470 Czarny Dunajec:

 

1.

Waldemar Gołębiewski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Podczerwone

2.

Roman Jarosław Krok, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Czarny Dunajec

3.

Bernadetta Maria Motor-Grelok, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Ratułów

4.

Jan Andrzej Obyrtacz, zgłoszony przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY (uzupełnienie składu), zam.Koniówka

5.

Ryszard Piczura, zgłoszony przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Ciche

6.

Monika Anna Sęk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Koniówka

7.

Katarzyna Tylka, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Koniówka

 


 

 

Załącznik nr 119

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14, Szkoła Podstawowa, Chochołów 184B, 34-513 Chochołów:

 

1.

Bogdan Józef Bednarz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Chochołów

2.

Janusz Andrzej Bobak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Chochołów

3.

Piotr Duraj, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Podczerwone

4.

Zuzanna Gruszka, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Ciche

5.

Halina Jolanta Guńka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Chochołów

6.

Danuta Janina Hudyka, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Witów

7.

Joanna Barbara Kowalik, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Chochołów

8.

Maria Nowak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Ciche

9.

Anna Szczechowicz, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY (uzupełnienie składu), zam.Chochołów

 


 

 

Załącznik nr 120

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15, Szkoła Podstawowa Nr 1, Ciche 152, 34-407 Ciche:

 

1.

Agnieszka Ewa Bryja, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Stare Bystre

2.

Izabela Maria Domagała, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Ciche

3.

Maria Domagała, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Ciche

4.

Ewa Jania, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Ciche

5.

Halina Mitoraj, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY (uzupełnienie składu), zam.Czarny Dunajec

6.

Magdalena Maria Mitoraj, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Czarny Dunajec

7.

Barbara Morawa, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Czerwienne

8.

Paweł Stanisław Pudzisz, zgłoszony przez KW NORMALNY KRAJ, zam.Ciche

9.

Krzysztof Adam Staszel, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Ciche

 


 

 

Załącznik nr 121

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16, Remiza OSP (Ciche Środkowe), Ciche 343B, 34-407 Ciche:

 

1.

Kazimierz Tadeusz Gąsienica, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Ciche

2.

Ewa Zofia Łowisz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Ciche

3.

Małgorzata Marszałek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Ciche

4.

Marek Mitoraj, zgłoszony przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Czarny Dunajec

5.

Marek Jacek Molek, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Czarny Dunajec

6.

Aneta Sproch, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Podszkle

7.

Magdalena Katarzyna Wietrzyk, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam.Witów

8.

Faustyna Lucia Zatłoka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Czerwienne

9.

Małgorzata Iwona Zawodniak, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Ciche

 


 

 

Załącznik nr 122

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 3, Ciche 611A, 34-407 Ciche:

 

1.

Joanna Fasiczka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Czerwienne

2.

Łukasz Jan Hyrczyk, zgłoszony przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Ciche

3.

Andrzej Jania, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Ciche

4.

Beata Matuszek, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY (uzupełnienie składu), zam.Podczerwone

5.

Beata Maria Piekarczyk-Gal, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Podczerwone

6.

Edward Staszel, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Ciche

7.

Helena Ścisłowicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Ciche

 


 

 

Załącznik nr 123

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18, Remiza OSP (Ratułów dolny), Ratułów 110c, 34-407 Ciche:

 

1.

Magdalena Monika Bobak, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Ciche

2.

Daniel Józef Domagała, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Ciche

3.

Anna Jarczyńska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Czarny Dunajec

4.

Maria Kubasik, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Czarny Dunajec

5.

Jolanta Bernadetta Lipień, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Ratułów

6.

Bożena Stanisława Rafacz, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Koniówka

7.

Ewelina Paulina Rafacz, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Czerwienne

8.

Weronika Maria Stołowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Czarny Dunajec

9.

Sławomir Paweł Winnicki, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Czarny Dunajec

 


 

 

Załącznik nr 124

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19, Remiza OSP (Ratułów górny), Ratułów 252a, 34-407 Ciche:

 

1.

Bożena Barnaś, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Piekielnik

2.

Barbara Halina Czyszczoń, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Podczerwone

3.

Donata Dziubek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Piekielnik

4.

Weronika Dziubek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Piekielnik

5.

Kazimiera Katarzyna Leja, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Chochołów

6.

Łukasz Łowisz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Ciche

7.

Maria Katarzyna Łowisz, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Czerwienne

8.

Adam Stanisław Łuszczek, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Ciche

9.

Małgorzata Tylka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Ciche

 


 

 

Załącznik nr 125

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20, Szkoła Podstawowa Nr 1, Czerwienne 89, 34-407 Ciche:

 

1.

Krzysztof Czesław Bartoszek, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN (uzupełnienie składu), zam.Czerwienne

2.

Jadwiga Kowalczyk, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam.Stare Bystre

3.

Karolina Marianna Leśniak, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Czarny Dunajec

4.

Małgorzata Helena Łuszczek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Ciche

5.

Małgorzata Maria Miętus, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Czerwienne

6.

Zofia Otręba, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Czerwienne

7.

Barbara Ewa Rafacz, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Ciche

 


 

 

Załącznik nr 126

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21, Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Czerwienne 245, 34-407 Ciche:

 

1.

Bolesław Długopolski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Czerwienne

2.

Paweł Szymon Kokoszka, zgłoszony przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Czerwienne

3.

Adam Leja, zgłoszony przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY (uzupełnienie składu), zam.Chochołów

4.

Joanna Katarzyna Łacek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Czerwienne

5.

Joanna Maria Mrugała, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Maruszyna

6.

Władysław Rafacz, zgłoszony przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Czerwienne

7.

Renata Jadwiga Rebidas, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Czerwienne

 


 

 

Załącznik nr 127

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22, Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Stare Bystre 124, 34-407 Ciche:

 

1.

Monika Karolina Czapla, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Koniówka

2.

Elżbieta Kowalczyk, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Ciche

3.

Małgorzata Maria Leja, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.Stare Bystre

4.

Zofia Leja, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Stare Bystre

5.

Wioleta Anna Szlachta, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Podszkle

6.

Anna Karolina Waśniowska, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam.Stare Bystre

7.

Krystyna Stanisława Zatłoka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Ratułów

 


 

 

Załącznik nr 128

gm. Czarny Dunajec

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 23, Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Stare Bystre 347, 34-407 Ciche:

 

1.

Paulina Maria Bartoszek, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY (uzupełnienie składu), zam.Maruszyna

2.

Danuta Boblak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.Stare Bystre

3.

Aleksandra Maria Czapla, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam.Koniówka

4.

Władysława Galica, zgłoszona przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, zam.Stare Bystre

5.

Weronika Agnieszka Kułach, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam.Stare Bystre

6.

Piotr Marek Szczerba, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam.Czarny Dunajec

7.

Piotr Jan Zatłoka, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam.Ratułów

 pdf2019-Postanowienie 502_2019 KW II powolanie ObKW
Dodano: 2019-09-23 16:22:04Pobrano: 97 // 0.49 MB