ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

„BEZPIECZNY STRAŻAK 2019” W GMINIE CZARNY DUNAJEC”

2019-09-19 do 2019-10-10 // Oglądano: 290 // Wstecz
„BEZPIECZNY STRAŻAK 2019” W GMINIE CZARNY DUNAJEC”16 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec miało miejsce oficjalne przekazanie umundurowania i wyposażenia bojowego przedstawicielom jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Ciche Dolne, Ratułów Górny ,Ciche Górne I, Czarny Dunajec, Stare Bystre ,Odrowąż,Wróblówka zakupionych w ramach zadania pn.: „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - „Bezpieczny Strażak”” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przekazania zestawów odzieży ochronnej i wyposażenia bojowego przedstawicielom jednostek dokonał Marcin Ratułowski - Wójt Gminy Czarny Dunajec wraz ze Moniką Styrczula - Skarbnik Gminy , Mariuszem Garusem - Pełnomocnikiem Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych. W przekazaniu uczestniczył również Pan radny gminy Kazimierz Dzielski przewodniczący komisji bezpieczeństwa rady gminy.

Cieszę się, że jesteście w gotowości, że czuwacie nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Czarny Dunajec. Wasza praca jest nieoceniona, zwłaszcza poświęcenie, które towarzyszy Wam z każdym wyjazdem do akcji ratowniczej. Oby było ich jak najmniej – mówił Wójt Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski podczas przekazania odzieży ochronnej i wyposażenia bojowego.

Zakup współfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt całości zadania wyniósł 69881`,71 zł z czego gmina Czarny Dunajec ponosi koszt w wysokości 50%.