ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 13 września 2019 r.

2019-09-16 do 2019-09-30 // Oglądano: 358 // Wstecz

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Czarny Dunajec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 19.09.2019 r. do godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 3, 

- Nr 2, w liczbie 2, 

- Nr 3, w liczbie 3, 

- Nr 9, w liczbie 2, 

- Nr 10, w liczbie 1, 

- Nr 11, w liczbie 2, 

- Nr 12, w liczbie 1, 

- Nr 13, w liczbie 2, 

- Nr 14, w liczbie 4, 

- Nr 15, w liczbie 3, 

- Nr 16, w liczbie 3, 

- Nr 17, w liczbie 2, 

- Nr 18, w liczbie 5, 

- Nr 19, w liczbie 5, 

- Nr 20, w liczbie 2, 

- Nr 21, w liczbie 3, 

- Nr 22, w liczbie 2, 

- Nr 23, w liczbie 1, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20.09.2019 r. o godz. 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu II

 

Piotr Borkowski