ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pracy: stanowisko ds. ustalania należności podatkowych, opłat i windykacji

2019-08-29 do 2019-09-13 // Oglądano: 337 // Wstecz

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani: MARII KUBASIK zam. Czarny Dunajec.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie przedstawionej listy kandydatów, Wójt postanowił o zatrudnieniu Pani Marii Kubasik zam. Czarny Dunajec. O dokonaniu wyboru kandydatki przez Wójta przesądził fakt, iż Pani Maria Kubasik spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 24 lipca 2019 r. Była jedyną osobą, która złożyła dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne zwymaganiami określonymi wogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, dobrze zna specyfikę pracy w Referacie Finansowym Urzędu Gminy. Podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej, osoba ubiegająca się o zatrudnienie wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, corokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku.

 

 

Mateusz Latoszek

Przewodniczący Komisji