ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

BUDOWA CHODNIKA W CZARNYM DUNAJCU

2004-09-20 do 2004-09-20 // Oglądano: 2001 // Wstecz
BUDOWA CHODNIKA W CZARNYM DUNAJCU
 2004.09.20
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
n a: Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 957
Białka – Czarny Dunajec – Nowy Targ
od km 54+030 do km 54+546,50 – budowa chodników na cmentarz w Czarnym Dunajcu
Pożądany termin wykonania robót 2005.07.31
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł.
Miejsce wniesienia wadium : kasa Urzędu Gminy 
lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium : 2004-XI-15 (poniedziałek) do godz. 11oo
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  2004-XI-15 (poniedziałek) o godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  2004-XI-15 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela Krzysztof Łowisz
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 40 zł