ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Wykonanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w miejscowościach Ratułów, Piekielnik oraz Stare Bystre

2019-08-09 do 2019-08-26 // Oglądano: 622 // Wstecz

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w miejscowościach Ratułów, Piekielnik oraz Stare Bystre

 Znak sprawy: RB.271.25.2019

Ogłoszenie nr 584501-N-2019 z dnia 09-08-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 26-08-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 26-08-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2019-25
Dodano: 2019-08-09 08:59:33Pobrano: 114 // 0.53 MB
pdfSIWZ_2019-25
Dodano: 2019-08-09 08:59:44Pobrano: 118 // 14.74 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-25
Dodano: 2019-08-09 08:59:45Pobrano: 81 // 0.19 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-25
Dodano: 2019-08-09 08:59:46Pobrano: 67 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-25
Dodano: 2019-08-09 08:59:46Pobrano: 70 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-25
Dodano: 2019-08-09 08:59:48Pobrano: 72 // 0.67 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2019-25
Dodano: 2019-08-09 08:59:49Pobrano: 70 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2019-25
Dodano: 2019-08-09 08:59:50Pobrano: 83 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-25
Dodano: 2019-08-09 08:59:51Pobrano: 69 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-25
Dodano: 2019-08-09 08:59:52Pobrano: 70 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-25
Dodano: 2019-08-09 08:59:53Pobrano: 69 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-25
Dodano: 2019-08-09 08:59:53Pobrano: 74 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiary+kosztorysy_ofertowe_2019-25.pdf
Dodano: 2019-08-09 08:59:54Pobrano: 132 // 0.37 MB
pdfZalacznik_12_SST_2019-25
Dodano: 2019-08-09 08:59:56Pobrano: 70 // 1.67 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-08-26 13:07:14Pobrano: 102 // 0.09 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2019-09-03 08:13:41Pobrano: 98 // 0.63 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2019-09-10 10:12:44Pobrano: 77 // 0.33 MB