ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-07-29 do 2019-08-19 // Oglądano: 150 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości

Cz. dz. ew.11031/24

Położenie

Chochołów

Powierzchnia

0,0116 ha

Księga wieczysta

------------

Opis nieruchomości

Nieczynne koryto młynówki

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność rolnicza

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

MU2 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Warunki umowy

Czynsz roczny, waloryzowany raz w roku o wskaźnik inflacji, ustalony o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni.

Wysokość czynszu

50,00 zł rocznie brutto

Termin płatności

Do 31 marca każdego roku trwania umowy, czynsz za 2019 rok płatny w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Okres dzierżawy

Umowa na 3 lata

Czarny Dunajec dnia 24.07.2019r.