ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ciche, Stare Bystre - Wykonanie remontu i przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Ciche i Stare Bystre

2019-07-12 do 2019-07-29 // Oglądano: 587 // Wstecz

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu i przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Ciche i Stare Bystre

 Znak sprawy: RB.271.22.2019

Ogłoszenie nr 573363-N-2019 z dnia 12-07-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 29-07-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 29-07-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)


pdfOgloszenie_BZP_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:18Pobrano: 111 // 0.53 MB
pdfSIWZ_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:28Pobrano: 92 // 14.15 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:29Pobrano: 77 // 0.18 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:30Pobrano: 72 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:31Pobrano: 71 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:32Pobrano: 69 // 0.67 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:33Pobrano: 75 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:33Pobrano: 71 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:34Pobrano: 73 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:35Pobrano: 73 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:36Pobrano: 73 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:37Pobrano: 71 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiary+Kosztorysy_ofertowe_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:38Pobrano: 129 // 0.25 MB
pdfZalacznik_12_SST_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:41Pobrano: 67 // 1.67 MB
pdfZalacznik_13_Przekroj_typowy(czesc2)_2019-22
Dodano: 2019-07-12 13:27:41Pobrano: 100 // 0.07 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-07-29 12:42:31Pobrano: 100 // 0.53 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2019-08-05 13:57:51Pobrano: 731 // 0.60 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2019-08-12 09:33:22Pobrano: 65 // 0.33 MB