ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - Wykonanie remontu i przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Czarny Dunajec, Czerwienne oraz Wróblówka

2019-07-01 do 2019-07-16 // Oglądano: 646 // Wstecz

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu i przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Czarny Dunajec, Czerwienne oraz Wróblówka

 Znak sprawy: RB.271.19.2019

Ogłoszenie nr 567619-N-2019 z dnia 01-07-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 16-07-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 16-07-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2019-19
Dodano: 2019-07-01 14:37:16Pobrano: 119 // 0.53 MB
pdfSIWZ_2019-19
Dodano: 2019-07-01 14:37:47Pobrano: 104 // 13.92 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-19
Dodano: 2019-07-01 14:37:48Pobrano: 88 // 0.19 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-19
Dodano: 2019-07-01 14:37:49Pobrano: 69 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-19
Dodano: 2019-07-01 14:37:50Pobrano: 85 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-19
Dodano: 2019-07-01 14:37:53Pobrano: 77 // 0.66 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2019-19
Dodano: 2019-07-01 14:37:54Pobrano: 78 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2019-19
Dodano: 2019-07-01 14:37:55Pobrano: 80 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-19
Dodano: 2019-07-01 14:37:56Pobrano: 74 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-19
Dodano: 2019-07-01 14:37:57Pobrano: 83 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-19
Dodano: 2019-07-01 14:37:58Pobrano: 72 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-19
Dodano: 2019-07-01 14:37:59Pobrano: 74 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiary+Kosztorysy_ofertowe_2019-19
Dodano: 2019-07-01 14:38:01Pobrano: 142 // 0.29 MB
pdfZalacznik_12_Przekroj_typowy_(czesc2)
Dodano: 2019-07-01 14:38:01Pobrano: 89 // 0.08 MB
pdfZalacznik_13_SST_2019-19
Dodano: 2019-07-01 14:38:07Pobrano: 76 // 1.67 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-07-16 12:43:35Pobrano: 108 // 0.59 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2019-07-24 13:11:26Pobrano: 84 // 0.83 MB
pdfInformacja o zawarciu umów
Dodano: 2019-07-31 08:14:44Pobrano: 85 // 0.33 MB