ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-06-27 do 2019-07-17 // Oglądano: 148 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:

Oznaczenie nieruchomości

Cz. dz. ew.3677/33

Położenie

Wróblówka

Powierzchnia

1,1189 ha

Księga wieczysta

NS1T/00163564/5

Opis nieruchomości

Teren znajduje się rzeką Czarny Dunajec

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność sportowa –boisko do gry w piłkę

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

RW– tereny wód otwartych, dolin, potoków i zieleni ochronne wzdłuż cieków wodnych.

UT – tereny usług związanych z funkcją turystyki i rekreacji

Warunki umowy

Użyczenie

Okres użyczenia

Umowa na czas nieokreślony

Czarny Dunajec dnia 25.06.2019 r.