ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-06-27 do 2019-07-18 // Oglądano: 195 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy :

Oznaczenie nieruchomości

Cz. dz. ew.5160/1

Położenie

Czarny Dunajec, Rynek 1

Powierzchnia

6m²

Księga wieczysta

NS1T/00147701/0

Opis nieruchomości

Teren znajduje się przed budynkiem Rynek nr 1 w Czarnym Dunajcu

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza-stojak na rowery przed sklepem

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

KG – drogi (ulice ) główne

Warunki umowy

Czynsz miesięczny, waloryzowany raz w roku o wskaźnik inflacji, ustalony o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni.

Wysokość czynszu

10,00 zł za 1 m²+ VAT + podatek od działalności gospodarczej

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury

Okres dzierżawy

Umowa na 2 lata

Czarny Dunajec dnia 25.06.2019r.