ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-06-13 do 2019-06-27 // Oglądano: 385 // Wstecz

Zamawiający informuje, że postępowanie przeprowadzone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania - Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym z terenu gminy Czarny Dunajec” zostało rozstrzygnięte.

 

 

Została wybrana oferta:

Nazwa (firma) i adres: Tour & Travel Poland s.c., 34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 15

 

Uzasadnienie: oferta, złożona przez wskazanego wyżej oferenta była jedyną ofertą, spełniała wszystkie wymogi określone przez Gminę.

 

 

l. p

 

Lista ofert

 

Ilość punktów

Udział procentowy

 

Oferty spełniające wymogi formalne

 

 

 

Tour &Travel Poland s.c.

Siedziba Zakopane, ul. Kościuszki 15

 

 

 

25

100%

 

Oferty nie spełniające wymogów formalnych

 

 

 

2.

 

 

 

brak