ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Inwestycje gminy Czarny Dunajec

2019-06-12 // Oglądano: 716 // Wstecz

W ramach projektu dotyczącego budowy III etapu Szlaku wokół Tatr Gmina Czarny Dunajec zaplanowała dwie inwestycje:

·ODRESTAUROWANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEJ STACJI PKP W MIEJSCOWOŚCI PODCZERWONE.

Zachowanie i odrestaurowanie unikatowego obiektu dziedzictwa kulturowego pogranicza wpisanego do gminnego rejestru obiektów podlegających ochronie – dawnej stacji kolejowej z początku XX wieku na transgranicznej linii kolejowej - jest podstawowym celem inwestycji. Dodatkowo obiekt zostanie wydzierżawiony do pełnienia określonych usług dotyczących obsługi rowerzystów – punkt serwisowy, wypożyczalnia rowerów, ogólnodostępne sanitariaty, ekspozycja historyczna dotycząca dziejów kolei austro-węgierskiej po której nasypie teraz prowadzi Szlak wokół Tatr, udzielanie informacji o Szlaku i ścieżkach rowerowych. Te podstawowe funkcje uzupełni mała gastronomia, której brakuje na całym długim odcinku ścieżki rowerowej Szlaku wokół Tatr prowadzącym po nasypie dawnej linii kolejowej.

 

Zdj. Dominik Pawłowski


·BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD PĘTLI PUŚCIZN W CZARNYM DUNAJCU DO PIEKIELNIKA

Planowana inwestycja polega na budowie odcinka ścieżki rowerowej o długości 6,87 km z nawierzchnią żwirową. Prowadzi ona od pętli rowerowej torfowiskowej wybudowanej w ramach I etapu Szlaku wokół Tatr do miejscowości Piekielnik. Ścieżka rowerowa udostępnia nowe obszary Torfowisk Orawsko-Nowotarskich prowadząc jednocześnie starym szlakiem granicznym po trasie historycznej granicy państwowej pomiędzy Polską a Słowacją, jednocześnie będącej umowną granicą pomiędzy geograficznymi krainami Podhalem a Orawą. Trasa ta udostępnia Szlak wokół Tatr od strony Orawy. Jest tez odcinkiem o niezwykłych walorach przyrodniczych, co dodatkowo wzmacnia jej znaczenie dla Szlaku wokół Tatr, który ma za zadanie udostępniać rowerzystom unikatowe walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze pogranicza. Budowa tego odcinka ścieżki rowerowej daje możliwość połączenia Szlaku od północy z sieciami tras rowerowych powstających na Orawie iw Małopolsce. Stanowi zatem kolejny krok w rozwoju tego transgranicznego produktu turystycznego.Ponadto Gmina Czarny Dunajec realizuje działania związane z zarządzaniem i promocją projektu.

Zakładany koszt realizacji obu inwestycji wynosi: 751.484,12EUR w tym dofinansowanie z EFRR (85%) to: 638.761,50EUR.

Planuje się, że po wyremontowaniu budynku dawnej stacji kolejowej oraz wybudowaniu nowego odcinka Szlaku wokół Tatr na terenie Gminy Czarny Dunajec rocznie z tych inwestycji korzystać będzie 38.340osób.