ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

BUDOWA MOSTU "DO KIETÓW" W STAREM BYSTREM

2004-09-21 do 2004-09-21 // Oglądano: 2049 // Wstecz
BUDOWA MOSTU "DO KIETÓW" W STAREM BYSTREM
 2004.09.21
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
n a wykonanie mostu „Do Kietów” w Starem Bystrem
Pożądany termin wykonania robót 2005.06.30
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  2004-X-11 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  2004-X-11 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 30 zł