ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

O projekcie

2019-02-04 // Oglądano: 331 // Wstecz

Do 2020 roku Historyczno – kulturowo - przyrodniczy Szlak wokół Tatr wzbogaci się o atrakcyjną infrastrukturę dla rowerzystów. Powstaną także kolejne kilometry ścieżek rowerowych po polskiej i słowackiej stronie granicy.

Umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podpisała w dniu 1 lutego 2019 r. Agnieszka Pyzowska - Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Łączna wartość projektu to 4,74 mln euro z czego 4 mln euro stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%)w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Trzeci etap rozwoju tego strategicznego produktu turystycznego Euroregionu „Tatry” realizowany od października 2018 r. do września 2020 r. koncentrował się będzie na rozbudowie cieszącej się ogromnym powodzeniem infrastruktury rowerowej Szlaku wokół Tatr.

Zabytkowe obiekty dzięki renowacji zostaną zachowane iuzyskają nowe funkcje:

-stuletni zabytkowy budynek dawnej stacji PKP w Podczerwonem znajdujący się tuż przy ścieżce rowerowej zostanie wyremontowany i zaadaptowany na centrum obsługi użytkowników Szlaku,

-dwa spichlerze spiskie wKacwinie (tzw. „sypańce”) po renowacji i wyposażeniu zostaną udostępnione rowerzystom i turystom.

 

Użytkownicy szlaku uzyskają też specjalne miejsca odpoczynku bezpośrednio na trasie szlaku takie jak:

-oaza wypoczynku nad jeziorem wKrauszowie,

-rozbudowana strefa relaksu wNowym Targuprzy kładce pieszo-rowerowej na Białym Dunajcu,

-interaktywna ekspozycja przyrodniczawDomu Ludowym w Łapszach Niżnych,

-2 miejsca odpoczynku z pełnym wyposażeniem na odcinku ścieżki rowerowej z Dursztyna do Łapsz.

Wybudowanych zostanie takżeblisko 26 km nowych ścieżek, które prowadzą do unikatowych miejsc na pograniczu w gminie Czarny Dunajec (ścieżka od pętli puścizn w Czarnym Dunajcu do Piekielnika – 6,87 km),gminie Nowy Targ (ścieżka rowerowa prowadząca z Pyzówki do Klikuszowej - 6,88 km), mieście Nowy Targ (ścieżka na lotnisku oraz na ul.Schumana i Młynówka- 2,31 km) lub uzupełniają wcześniej wykonane trasy łącząc je wdługie nieprzerwane odcinki (miasto Spiska Bela, obec Huncovce, Hniezdne, Velka Lomnica). Wyremontowany zostanie też odcinek ścieżki w gminie Łapsze Niżnena granicy Kacwin-Wielka Frankowa o dł. 1,12 km oraz 2 kładki pieszo – rowerowe na potoku Czarny Dunajec w Nowym Targu.


Zaplanowano także działania związane z promocją Szlaku wokół Tatr i współpracą podmiotów zaangażowanych w zarządzanie Szlakiem wokół Tatr.

Projekt wdrażany jest wlatach2018-2020w polsko-słowackim partnerstwie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z8 samorządami pogranicza polsko-słowackiego: Gminą Czarny Dunajec, Gminą Miasto Nowy Targ, Gminą Nowy Targ, Gminą Łapsze Niżne, Miastem Spiska Bela,Obec Huncovce, Obec Hniezdne oraz Obec Velka Lomnica.

Wartością dodaną projektu są jego rezultaty takie jak:

-promocja pogranicza jako jednego wspólnego obszaru połączonego siecią rowerową,

-atrakcyjna oferta umożliwiająca spędzanie wolnego czasu (rozbudowana infrastruktura+dostęp do informacji),

-rozszerzenie zainteresowania i wiedzy na temat walorów pogranicza,

-wzrost poziomu życia społeczności lokalnych,

-zwiększenie dostępności bogactwa pogranicza,

-zachowanie unikatowych wartości ukształtowanych przez wpływy różnych kultur,

-promowanie wykorzystania ekologicznego środka transportu,

-ochrona zasobów przyrodniczych,

-zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego pogranicza wśród mieszkańców i turystów pod względem poprawy jego jakości, jak i przyczyniając się do wzrostu jego wartości turystycznej,

-wzmocnienie współpracy polsko-słowackiej.

Dzięki produktom i rezultatom projekt przyczyni się zatemdo realizacji takich celów jak:

-zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców,

-rozbudowa transgranicznej sieci ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr z infrastrukturą dla rowerzystów,

-ochrona i zachowanie unikalnych walorów kulturowych i przyrodniczych pogranicza na Szlaku wokół Tatr

-rozwój i umacnianie potencjału Szlaku wokół Tatr jako transgranicznego produktu turystycznego.