ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Czarny Dunajec raportu o stanie gminy za 2018 rok i zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad raportem

2019-06-10 do 2019-06-24 // Oglądano: 326 // Wstecz
Informuję, iż podczas sesji Rady Gminy Czarny Dunajec, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w sali obrad Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2A, będzie rozpatrywany raport o stanie gminy za 2018 rok.

Zgodnie z art. 28aa. ust. 4-9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców. Po zakończeniu debaty nad raportem, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na którym zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy – a więc do 21 czerwca 2019 r. (z uwagi na przypadające dni wolne od pracy).

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 21 czerwca /piątek/ 2019 r. w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2 – dziennik podawczy /parter/ w godzinach pracy Urzędu.

 

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Biurze Rady – pokój nr 42 –II piętro, oraz na stronie internetowej gminy.

 

 

Czarny Dunajec, dnia 7 czerwca 2019r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Tadeusz Czepiel


pdfZgłoszenie do debaty nad raportem gminy
Dodano: 2019-06-10 12:28:18Pobrano: 84 // 0.19 MB