ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-06-11 do 2019-07-02 // Oglądano: 132 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy :

Oznaczenie nieruchomości

Dz. ew. 2556/1

Położenie

Dział

Powierzchnia gruntu

0.7639 ha

Księga wieczysta

brak

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

wypas owiec

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

RP – tereny użytków rolnych

RW - tereny wód otwartych, dolin, potoków i zieleni ochronnej wzdłuż cieków wodnych

Warunki umowy

czynsz roczny

Okres dzierżawy

Przedłużenie umowy do 31.12.2023roku

Oznaczenie nieruchomości

Dz. ew. 4096

Położenie

Dział

Powierzchnia gruntu

1,4164 ha

Księga wieczysta

brak

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

użytkowanie rolniczo

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

RP – tereny użytków rolnych

RW - tereny wód otwartych, dolin, potoków i zieleni ochronnej wzdłuż cieków wodnych

Warunki umowy

czynsz roczny

Okres dzierżawy

31.12.2021 roku

Oznaczenie nieruchomości

Dz. ew. 3815/1

Położenie

Czarny Dunajec ul. Kamieniec Dolny 55 ( dach budynku)

Powierzchnia

5 m²

Księga wieczysta

NS1T/ 00070547/1

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza – antena do transmisji danych

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

UP – tereny usług publicznych

Warunki umowy

czynsz roczny

Okres dzierżawy

Przedłużenie do 31.12. 2023r

Czarny Dunajec 07.06.2019r.