ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Dokumenty dla kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej

2019-05-31 // Oglądano: 338 // Wstecz
Zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Ustawą o Izbach Rolniczych (Dz.U.2018.1027 t. j. z późn. zm.) publikuję informacje dotyczące osób mogących kandydować do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej.
  • prawo do zgłaszania kandydatów w wyborach do rady powiatowej izby przysługuje członkom izby
  • zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym
  • poparcia, o którym mowa w punkcie powyżej, można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne
  • zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie wskazana przez niego osoba (dokument: upoważnienie do zgłoszenia kandydata)
Do zgłoszenia załącza się:
1) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie (dokument: zgłoszenie kandydata);
2) listę członków popierających kandydata, zawierającą czytelnie podane imię (imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis (lista poparcia kandydata do RP MIR);
 
KANDYDATÓW MOŻNA ZGŁASZAĆ DO DNIA 5 LIPCA
 
Wymagane dokumenty można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty możliwe również do pobrania poniżej lub ze strony internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej.
 
Wszelkich dodatkowych informacji kandydatom udziela pełnomocnik do spraw przeprowadzenia wyborów w Gminie Czarny Dunajec.

docxZgloszenie_kandydata_do_RP_MIR.
Dodano: 2019-05-31 08:35:12Pobrano: 93 // 0.38 MB
docxZgloszenie_kandydata_os._prawnej_do_RP_MIR.
Dodano: 2019-05-31 08:35:37Pobrano: 86 // 0.38 MB
docxOswiadczenia_kandydata_do_RP_MIR.
Dodano: 2019-05-31 08:35:53Pobrano: 104 // 0.38 MB
docxLista_poparcia_kandydata_do_RP_MIR.
Dodano: 2019-05-31 08:36:11Pobrano: 106 // 0.38 MB
docxLista_poparcia_kandydata_os._prawnej_do_RP_MIR.
Dodano: 2019-05-31 08:36:21Pobrano: 88 // 0.38 MB
docxUpowaznienie_do_zgloszenia_kandydata.
Dodano: 2019-05-31 08:36:38Pobrano: 104 // 0.37 MB
docxUpowaznienie_do_zgloszenia_kandydata_os._prawnej.
Dodano: 2019-05-31 08:36:51Pobrano: 92 // 0.37 MB