ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy

2019-05-29 do 2019-06-12 // Oglądano: 424 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie § 9. Regulaminu w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportubędącego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016 r., wykaz osób (imiona i nazwiska), które otrzymały stypendium sportowe, nagrody lub wyróżnienia podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Czarny Dunajec Zarządzeniem Nr 106/2019 z dnia 27 maja 2019r.

w sprawie: przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Przyznał stypendia sportowe następującym sportowcom na łączną kwotę 40000 zł (brutto):

Lp.

Nazwisko i imię zawodnika

dyscyplina

1

Rzepka Maksymilian

Łyżwiarstwo szybkie

2

Leja Krzysztof

Skoki narciarskie

3

Stopka Jakub

biathlon

4

Pałasz Magdalena

Skoki narciarskie

5

Szwajnos Marcin

biathlon

6

Bieniasz Weronika

biathlon

7

Tylka Agnieszka

Biegi narciarskie, kolarstwo gór. MTB

8

Guńka Kacper

biathlon

9

Liszka Amelia

Biathlon, biegi narc.

10

Marusarz Wojciech

Kombinacja norweska

11

Stanek Patrycja

biathlon

12

Guńka Jan

biathlon

13

Krasoń Justyna

Jeździectwo WKKW

14

Krok Aleksandra

Jeździectwo WKKW

15

Czyszczoń Patrycja

Biathlon, biegi narciarskie

Nagrody dla zawodników na łączną kwotę 35500 zł (brutto)

L.p.

Nazwisko i imię zawodnika

dyscyplina

1

Jordan Jessica

Trójbój siłowy -deadlift

2

Sieradzki Alan

akrobatyka

3

Pałka Tymoteusz

Kombinacja norweska

4

Skorusa Wojciech

biathlon

5

Gawron Joanna

Trójbój siłowy -deadlift

6

Piczura Magda

biathlon

7

Nowak Natalia

Biathlon, biegi narc.

8

Mastela Radosław

Piłka nożna

9

Bartyzoł Jakub

biathlon

10

Zbylut Kinga

biathlon

11

Gąsienica Łukasz

Biegi narciarskie

12

Kieta Krzysztof

Skoki narciarskie

13

Kaczmarczyk Joanna

Trójbój siłowy -deadlift

 

Nagrody dla trenerów na łączną kwotę 1500 zł (brutto)

 

Lp.

Nazwisko i imię trenera

dyscyplina

1

Wojtarowicz Ryszard

Trener - siatkówka