ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-05-23 do 2019-06-13 // Oglądano: 169 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy :

Oznaczenie nieruchomości

Cz.dz.ew. 2907

Położenie

Czarny Dunajec

Powierzchnia gruntu

0.2093ha

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Rekreacja

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

RW - tereny wód otwartych, dolin, potoków i zieleni ochronnej wzdłuż cieków wodnych

Warunki umowy

20 gr za 1 m²

Okres dzierżawy

Umowa na 3 lata

Czarny Dunajec 21.05.2019r.