ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2019-2020

2019-05-21 do 2019-05-29 // Oglądano: 687 // Wstecz

 Przetarg nieograniczony na usługi

nazwa zamówienia:

Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2019-2020

 Znak sprawy: RB.271.16.2019

Ogłoszenie nr 549988-N-2019 z dnia 21-05-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 29-05-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 29-05-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2019-16
Dodano: 2019-05-21 08:31:47Pobrano: 120 // 0.60 MB
pdfSIWZ_2019-16
Dodano: 2019-05-21 08:31:55Pobrano: 137 // 15.75 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-16
Dodano: 2019-05-21 08:31:56Pobrano: 123 // 0.25 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-16
Dodano: 2019-05-21 08:31:57Pobrano: 93 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-16
Dodano: 2019-05-21 08:31:58Pobrano: 90 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-16
Dodano: 2019-05-21 08:31:59Pobrano: 213 // 0.60 MB
docZalacznik_05_Wykaz-uslug_2019-16
Dodano: 2019-05-21 08:31:59Pobrano: 96 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz_narzędzi_2019-16
Dodano: 2019-05-21 08:32:00Pobrano: 92 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-16
Dodano: 2019-05-21 08:32:01Pobrano: 89 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-16
Dodano: 2019-05-21 08:32:02Pobrano: 88 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-16
Dodano: 2019-05-21 08:32:03Pobrano: 87 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-16
Dodano: 2019-05-21 08:32:03Pobrano: 76 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Schematy_tras_przewozowych_2019-16
Dodano: 2019-05-21 08:32:05Pobrano: 179 // 2.25 MB
pdfZalacznik_12_Ogolna_charakterystyka_zamowienia_2019-16
Dodano: 2019-05-21 08:32:06Pobrano: 102 // 0.36 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-05-29 13:05:31Pobrano: 114 // 0.83 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert - korekta z dnia 30.05.2019
Dodano: 2019-05-30 09:15:41Pobrano: 143 // 0.83 MB
pdfZawiadomienie o wyborze ofert
Dodano: 2019-06-25 09:47:06Pobrano: 98 // 1.41 MB
pdfInformacja o zawarciu umów
Dodano: 2019-06-25 09:47:42Pobrano: 95 // 0.34 MB