ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2019-2020 do budynków administrowanych przez UG, GZO oraz SGZPOZ

2019-05-15 do 2019-05-23 // Oglądano: 98 // Wstecz

 Przetarg nieograniczony na dostawy

nazwa zamówienia:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2019-2020 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświatowy oraz Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu

 Znak sprawy: RB.271.13.2019

Ogłoszenie nr 547813-N-2019 z dnia 15-05-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 23-05-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 23-05-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2019-13
Dodano: 2019-05-15 11:01:56Pobrano: 19 // 0.58 MB
pdfSIWZ_2019-13
Dodano: 2019-05-15 11:02:11Pobrano: 31 // 15.25 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-13
Dodano: 2019-05-15 11:02:12Pobrano: 20 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-13
Dodano: 2019-05-15 11:02:13Pobrano: 12 // 0.13 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-13
Dodano: 2019-05-15 11:02:13Pobrano: 13 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-13
Dodano: 2019-05-15 11:02:15Pobrano: 16 // 0.61 MB
docZalacznik_05_Wykaz-dostaw_2019-13
Dodano: 2019-05-15 11:02:15Pobrano: 14 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-13
Dodano: 2019-05-15 11:02:16Pobrano: 11 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-13
Dodano: 2019-05-15 11:02:17Pobrano: 11 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-13
Dodano: 2019-05-15 11:02:18Pobrano: 13 // 0.13 MB
docZalacznik_09_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-13
Dodano: 2019-05-15 11:02:19Pobrano: 11 // 0.13 MB
pdfZalacznik_10_Lista_obiektow_2019-13
Dodano: 2019-05-15 11:02:20Pobrano: 21 // 0.36 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-05-23 12:33:24Pobrano: 14 // 0.57 MB