ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Zakup i dostawa węgla ekogroszek na sezon grzewczy 2019-2020 dla placówek szkolnych

2019-05-15 do 2019-05-27 // Oglądano: 526 // Wstecz

 Przetarg nieograniczony na dostawy

nazwa zamówienia:

Zakup i dostawa węgla ekogroszek na sezon grzewczy 2019-2020 dla placówek szkolnych na terenie gminy Czarny Dunajec

 Znak sprawy: RB.271.12.2019

Ogłoszenie nr 547745-N-2019 z dnia 15-05-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 27-05-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 27-05-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2019-12
Dodano: 2019-05-15 10:16:23Pobrano: 99 // 0.58 MB
pdfSIWZ_2019-12
Dodano: 2019-05-15 10:16:46Pobrano: 118 // 14.21 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-12
Dodano: 2019-05-15 10:16:46Pobrano: 98 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-12
Dodano: 2019-05-15 10:16:47Pobrano: 82 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-12
Dodano: 2019-05-15 10:16:48Pobrano: 70 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-12
Dodano: 2019-05-15 10:16:49Pobrano: 140 // 0.67 MB
docZalacznik_05_Wykaz-dostaw_2019-12
Dodano: 2019-05-15 10:16:50Pobrano: 85 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-12
Dodano: 2019-05-15 10:16:51Pobrano: 76 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-12
Dodano: 2019-05-15 10:16:51Pobrano: 71 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-12
Dodano: 2019-05-15 10:16:52Pobrano: 72 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-12
Dodano: 2019-05-15 10:16:53Pobrano: 80 // 0.13 MB
pdfZalacznik_10_Harmonogram_dostaw_2019-12
Dodano: 2019-05-15 10:16:54Pobrano: 96 // 0.34 MB
pdfOdpowiedź na zapytanie do przetargu - z dnia 16.05.2019
Dodano: 2019-05-16 14:17:53Pobrano: 84 // 0.31 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-05-27 12:58:08Pobrano: 103 // 0.58 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2019-05-31 09:16:36Pobrano: 86 // 0.66 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2019-06-11 09:07:43Pobrano: 64 // 0.33 MB