ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Piekielnik - Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr 4791/8, 4791/3, 4792/5, 4792/3, 4791/9 wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Piekielnik

2019-05-08 do 2019-05-24 // Oglądano: 218 // Wstecz

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr 4791/8, 4791/3, 4792/5, 4792/3, 4791/9 wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Piekielnik

 Znak sprawy: RB.271.15.2019

Ogłoszenie nr 544891-N-2019 z dnia 08-05-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 24-05-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 24-05-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:15:55Pobrano: 36 // 0.52 MB
pdfSIWZ_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:16:06Pobrano: 45 // 16.05 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:16:07Pobrano: 24 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:16:08Pobrano: 23 // 0.13 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:16:09Pobrano: 17 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:16:10Pobrano: 25 // 0.65 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:16:11Pobrano: 21 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:16:15Pobrano: 17 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:16:15Pobrano: 17 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:16:16Pobrano: 17 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:16:17Pobrano: 14 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:16:18Pobrano: 14 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Przedmiar_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:16:18Pobrano: 44 // 0.05 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:16:24Pobrano: 36 // 4.32 MB
pdfZalacznik_13_STWiOR_2019-15
Dodano: 2019-05-08 10:16:25Pobrano: 21 // 1.08 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-05-24 12:44:41Pobrano: 18 // 0.56 MB