ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Piekielnik - Wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP - stan surowy otwarty

2010-04-07 do 2010-04-07 // Oglądano: 2007 // Wstecz

Przetarg na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie przebudowy i rozbudowy remizy OSP w miejscowości Piekielnik - stan surowy otwarty

Numer ogłoszenia: 23/2010

data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 07/04/2010

Termin składania ofert: do 22/04/2010 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 22/04/2010 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

2010.04.16
ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z pracami Komisji Przetargowej nad udzielaniem wyjaśnień do SIWZ, zgodnie z art 38 ust. 1b ustawy - Prawo zamówień publicznych,  
Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 
Oferty można składać do dnia 05/05/2010 r. do godziny 11.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
05/05/2010 r. do godziny 12.00

pdfZawiadomienie_o_wyborze_oferty_2010-23
Dodano: 2011-03-09 15:29:01Pobrano: 791 // 0.03 MB