ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Cz. Dunajec, Podszkle - Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Czarny Dunajec oraz Podszkle

2019-05-07 do 2019-05-22 // Oglądano: 604 // Wstecz

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Czarny Dunajec oraz Podszkle

 Znak sprawy: RB.271.14.2019

Ogłoszenie nr 544499-N-2019 z dnia 07-05-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 22-05-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 22-05-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)


pdfOgloszenie_BZP_2019-14
Dodano: 2019-05-07 12:17:51Pobrano: 139 // 0.53 MB
pdfSIWZ_2019-14
Dodano: 2019-05-07 12:18:09Pobrano: 166 // 14.98 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-14
Dodano: 2019-05-07 12:18:10Pobrano: 113 // 0.18 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-14
Dodano: 2019-05-07 12:18:11Pobrano: 108 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-14
Dodano: 2019-05-07 12:18:12Pobrano: 122 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-14
Dodano: 2019-05-07 12:18:13Pobrano: 123 // 0.65 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2019-14
Dodano: 2019-05-07 12:18:14Pobrano: 125 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2019-14
Dodano: 2019-05-07 12:18:14Pobrano: 105 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-14
Dodano: 2019-05-07 12:18:15Pobrano: 108 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-14
Dodano: 2019-05-07 12:18:16Pobrano: 112 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-14
Dodano: 2019-05-07 12:18:16Pobrano: 108 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-14
Dodano: 2019-05-07 12:18:17Pobrano: 112 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiary_robot_2019-14
Dodano: 2019-05-07 12:18:18Pobrano: 171 // 0.06 MB
pdfInformacje z otwarcia ofert
Dodano: 2019-05-22 12:24:47Pobrano: 134 // 0.54 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2019-05-27 11:36:23Pobrano: 122 // 0.63 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2019-06-03 09:55:24Pobrano: 114 // 0.33 MB