ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zakończenie renowacji 7 zabytkowych kapliczek i krzyży na terenie Gminy Czarny Dunajec

2019-05-06 // Oglądano: 272 // Wstecz

Zakończenie renowacji 7 zabytkowych kapliczek i krzyży na terenie

Gminy Czarny Dunajec

"Kapliczki i krzyże przydrożne - rozsiane w krajobrazie polskim - modlitwy ludu polskiego rzezane w drzewie lub kute w kamieniu, materializacja uniesienia serc pobożnych, (…) a także szczytowe osiągnięcie polskiej sztuki ludowej, są wyrazem potrzeb duchowych człowieka(...) Kapliczki na wsi są czymś tak naturalnym, że nawet nie docieka się przyczyny ich powstania. Są, gdyż były - tak jak drzewa, ziemia i obłoki na niebie. ”

cyt. Tadeusz Seweryn

 

Pod krzyż albo pod kapliczkę odprowadzała matka syna, żona męża, bliscy wyruszających na pielgrzymi szlak pątników. Pod krzyżem, jeśli kościół był daleko, w Wielką Sobotę kapłan święcił pokarmy, a w Dni Krzyżowe święcił pola i modlił się z wiernymi o dobre urodzaje.

 

Niech te słowa i ich przesłanie staną się podstawą do bliższego poznania Gminy Czarny Dunajec z jej bogatym dziedzictwem kulturowym, sakralnym i przyrodniczym.

 

 

Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego

Gmina Czarny Dunajec we współpracy z Miastem Trstena zrealizowała transgraniczny mikroprojekt pt. „Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Główny cel projektu to zachowanie, ochrona, wsparcie i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez zachowanie, zrekonstruowanie, odrestaurowanie i podniesienie świadomości o unikalnych miejscach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego.

Efekty mikroprojektu zaadresowano do mieszkańców i turystów. Realizacja zaplanowanych działań przyczyniła się do zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego dla przyszłych pokoleń. Wzmocniła także wykorzystanie potencjału, jaki posiada Miasto Trstena i Gmina Czarny Dunajec oraz wpłynęła na wzrost ich atrakcyjności turystycznej.

W ramach zadania odrestaurowanych zostało 7 zabytkowych kapliczek i krzyży na terenie Gminy Czarny Dunajec. W sąsiedztwie kapliczek i krzyży osadzone zostały tablice informujące o znajdujących się w pobliżu ziołach oraz o samych kapliczkach.

Zachęcamy każdego z Państwa do bliższego zapoznania się z dziedzictwem kulturowym i sakralnym podhalańskich ziem, które udało się udostępnić dzięki realizacji niniejszego projektu.


 

 

1. Kaplica z rzeźbą przy drzewie Cierpienia Chrystusa z 1796 roku w Czarnym Dunajcu.

 


 

2. Krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem na kamiennym cokole z II połowy XIX wieku w Czarnym Dunajcu.


 

3. Wolnostojący krzyż kamienny z trzema półplastycznymi rzeźbami z I połowy XX wieku w Chochołowie.

 


 

4. Kaplica kamienna z polichromowaną Pietą, zbudowana na cokole z płasko-rzeźbą św. Jana Nepomucena z roku 1824 w Piekielniku.

 


 

5. Kaplica murowana z drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena z roku 1829 w Załucznem (podczas prowadzenia prac konserwatorskich na kamieniu odkryto prawdopodobną datę budowy 1718 rok)

 


 

6. Kaplica murowana zwana „Pazdórowa” z przełomu XIX i XX wieku w Cichem.

 


 

7. Kaplica Bogurodzicy Maryi z Częstochowy z początku XIX wieku we Wróblówce.

 

 

W załączeniu znajduje się folder z dokładnymi informacjami na temat Kapliczek.

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „ Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020pdflayout 499x214 plus spad 2 mm kapliczki 2019 V6 DO AKCEPTACJI druk - uwagi
Dodano: 2019-05-06 11:37:09Pobrano: 78 // 5.15 MB