ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Opracowanie projektów przebudowy ul. Kmietowicza, ul. Sienkiewicza i ul. Tetmajera

2010-04-00 do 2010-04-0 // Oglądano: 2014 // Wstecz

Przetarg na usługi projektowe

nazwa zamówienia:

Opracowanie projektów koncepcyjnych i budowlanych przebudowy ul. Kmietowicza, ul. Sienkiewicza i ul. Tetmajera w miejscowości Czarny Dunajec

Numer ogłoszenia: 20/2010

data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 06/04/2010

Termin składania ofert: do 14/04/2010 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 14/04/2010 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)


2010/04/08
ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wprowadzona zmiana polega na zmianie terminu realizacji zamówienia z: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, na: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wprowadzona zmiana powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 
 Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

pdfZawiadomienie_o_wyborze_2010-20
Dodano: 2011-03-09 15:26:54Pobrano: 866 // 0.03 MB