ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Odrowąż - Wykonanie robót remontowych wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej

2019-04-25 do 2019-05-10 // Oglądano: 528 // Wstecz

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie robót remontowych wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Odrowąż

 Znak sprawy: RB.271.11.2019

Ogłoszenie nr 541301-N-2019 z dnia 25-04-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 10-05-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 10-05-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2019-11
Dodano: 2019-04-25 10:07:03Pobrano: 140 // 0.50 MB
pdfSIWZ_2019-11
Dodano: 2019-04-25 10:07:16Pobrano: 148 // 14.36 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-11
Dodano: 2019-04-25 10:07:17Pobrano: 117 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-11
Dodano: 2019-04-25 10:07:18Pobrano: 115 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-11
Dodano: 2019-04-25 10:07:19Pobrano: 103 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-11
Dodano: 2019-04-25 10:07:20Pobrano: 100 // 0.63 MB
docZalacznik_05_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-11
Dodano: 2019-04-25 10:07:21Pobrano: 102 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-11
Dodano: 2019-04-25 10:07:22Pobrano: 104 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-11
Dodano: 2019-04-25 10:07:22Pobrano: 103 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-11
Dodano: 2019-04-25 10:07:23Pobrano: 95 // 0.13 MB
pdfZalacznik_09_Przedmiar_2019-11
Dodano: 2019-04-25 10:07:24Pobrano: 162 // 0.27 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-05-10 12:35:49Pobrano: 149 // 0.53 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2019-05-15 15:07:20Pobrano: 93 // 0.60 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2019-05-23 10:26:35Pobrano: 80 // 0.33 MB