ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZERWIENNEM

2004-11-16 do 2004-11-16 // Oglądano: 1995 // Wstecz
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZERWIENNEM
 2004.11.16
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
n a: Rozbudowę i przebudowę istniejącej Szkoły Podstawowej w Czerwiennem
na Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych
i Ośrodek Szkolno Rehabilitacyjny – stan surowy otwarty
Pożądany termin wykonania robót 2005.07.31
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000 zł.
Miejsce wniesienia wadium: kasa Urzędu Gminy
lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium: 2004-XII-29 (środa) do godz. 1100
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  2004-XII-29 (środa) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  2004-XII-29 (środa) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 40 zł