ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Wykonanie remontu i przebudowy dróg rolniczych

2019-04-23 do 2019-05-08 // Oglądano: 902 // Wstecz

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu i przebudowy dróg rolniczych na terenie gminy Czarny Dunajec

 Znak sprawy: RB.271.10.2019

Ogłoszenie nr 540402-N-2019 z dnia 23-04-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 08-05-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 08-05-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2019-10
Dodano: 2019-04-23 12:56:34Pobrano: 199 // 0.54 MB
pdfSIWZ_2019-10
Dodano: 2019-04-23 12:56:54Pobrano: 167 // 15.72 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-10
Dodano: 2019-04-23 12:56:55Pobrano: 126 // 0.24 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-10
Dodano: 2019-04-23 12:56:56Pobrano: 93 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-10
Dodano: 2019-04-23 12:56:57Pobrano: 101 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-10
Dodano: 2019-04-23 12:56:58Pobrano: 95 // 0.66 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2019-10
Dodano: 2019-04-23 12:56:59Pobrano: 130 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2019-10
Dodano: 2019-04-23 12:57:00Pobrano: 107 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-10
Dodano: 2019-04-23 12:57:01Pobrano: 90 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-10
Dodano: 2019-04-23 12:57:02Pobrano: 89 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-10
Dodano: 2019-04-23 12:57:03Pobrano: 96 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-10
Dodano: 2019-04-23 12:57:03Pobrano: 91 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiary_robot_2019-10
Dodano: 2019-04-23 12:57:04Pobrano: 187 // 0.30 MB
zipZalacznik_12_Przekroje_typowe_2019-10
Dodano: 2019-04-23 12:57:07Pobrano: 117 // 0.47 MB
pdfZmana treści SIWZ - z dnia 30.04.2019r.
Dodano: 2019-04-30 14:38:41Pobrano: 92 // 0.28 MB
pdfOgloszenie_o_zmianie_ogloszenia_w_BZP
Dodano: 2019-04-30 14:39:26Pobrano: 92 // 0.47 MB
pdfSIWZ_2019-10- aktualizacja
Dodano: 2019-04-30 14:39:32Pobrano: 146 // 1.03 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy-aktualizacja_2019-10
Dodano: 2019-04-30 14:39:33Pobrano: 92 // 0.24 MB
docZalacznik_04_Wzor_umowy-aktualizacja_2019-10
Dodano: 2019-04-30 14:39:34Pobrano: 84 // 0.39 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-05-08 13:32:28Pobrano: 209 // 1.07 MB
pdfZawiadomienie o wyborze ofert
Dodano: 2019-05-27 11:17:11Pobrano: 101 // 1.31 MB
pdfInformacja o zawarciu umów
Dodano: 2019-06-06 08:52:46Pobrano: 68 // 0.39 MB