ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

2019-04-10 do 2019-05-02 // Oglądano: 341 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:

Oznaczenie nieruchomości

Dz. ew. 4398/19

Położenie

Chochołów

Powierzchnia gruntu

0.8354 ha

Księga wieczysta

NS1T/00082493/4

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wybieg dla koni

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

UP - tereny usług publicznych

Warunki umowy

Oferty

Okres dzierżawy

Umowa na 1 rok z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Oznaczenie nieruchomości

dz. ew. 3751/1

Położenie

Czarny Dunajec ul, Józefa Piłsudskiego 4

Księga wieczysta

KW 95 518

Powierzchnia lokalu

73,82 m²

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

UCM– Tereny usług i zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Warunki umowy

Oferty

Okres najmu

3 lata

Czarny Dunajec 08.04.2019r.