ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Podczerwone - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stacji PKP na budynek usługowy w ramach projektu pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III"

2019-04-05 do 2019-04-24 // Oglądano: 1111 // Wstecz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stacji PKP w miejscowości Podczerwone na budynek usługowy w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”

 Znak sprawy: RB.271.8.2019

Ogłoszenie nr 534455-N-2019 z dnia 05-04-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 24-04-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 24-04-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)


pdfSIWZ_2019-08
Dodano: 2019-04-05 13:58:07Pobrano: 147 // 18.06 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-08
Dodano: 2019-04-05 13:58:07Pobrano: 95 // 0.18 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-08
Dodano: 2019-04-05 13:58:08Pobrano: 88 // 0.13 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-08
Dodano: 2019-04-05 13:58:09Pobrano: 96 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-08
Dodano: 2019-04-05 13:58:10Pobrano: 110 // 0.68 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2019-08
Dodano: 2019-04-05 13:58:11Pobrano: 104 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2019-08
Dodano: 2019-04-05 13:58:12Pobrano: 98 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-08
Dodano: 2019-04-05 13:58:13Pobrano: 94 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-08
Dodano: 2019-04-05 13:58:13Pobrano: 90 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-08
Dodano: 2019-04-05 13:58:14Pobrano: 94 // 0.13 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-08
Dodano: 2019-04-05 13:58:15Pobrano: 86 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiar_robot_2019-08
Dodano: 2019-04-05 13:58:21Pobrano: 155 // 6.91 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_2019-08
Dodano: 2019-04-05 13:59:07Pobrano: 167 // 58.64 MB
pdfOgłoszenie o zamówieniu
Dodano: 2019-04-05 14:08:05Pobrano: 118 // 0.55 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 17.04.2019
Dodano: 2019-04-17 13:40:07Pobrano: 102 // 0.86 MB
zipOdpowiedzi na zapytania - z dnia 18.04.2019
Dodano: 2019-04-18 09:48:52Pobrano: 120 // 2.93 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-04-24 12:35:22Pobrano: 141 // 0.57 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniekszej oferty
Dodano: 2019-05-09 10:46:56Pobrano: 93 // 0.64 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2019-05-22 13:32:34Pobrano: 70 // 0.35 MB