ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Chochołów - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów - odcinek d1-d34

2019-04-03 do 2019-04-18 // Oglądano: 570 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów - odcinek d1-d34
 
Znak sprawy: RB.271.7.2019

Ogłoszenie nr 533023-N-2019 z dnia  03-04-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 18-04-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 18-04-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfSIWZ_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:02:39Pobrano: 122 // 15.48 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:03:01Pobrano: 68 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:03:22Pobrano: 62 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:03:43Pobrano: 58 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:04:02Pobrano: 79 // 0.66 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:04:28Pobrano: 62 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:04:49Pobrano: 59 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:05:21Pobrano: 62 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:05:42Pobrano: 65 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:06:02Pobrano: 58 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:06:20Pobrano: 59 // 0.13 MB
docxZalacznik_11_Przedmiar_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:06:39Pobrano: 117 // 0.02 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_1-2_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:16:07Pobrano: 131 // 34.34 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_2-2_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:16:27Pobrano: 88 // 45.14 MB
pdfZalacznik_13_STWiORB_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:16:28Pobrano: 75 // 0.61 MB
pdfOgloszenie_BZP_2019-07
Dodano: 2019-04-03 10:46:18Pobrano: 86 // 0.52 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-04-18 12:25:53Pobrano: 93 // 0.49 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2019-05-07 13:47:51Pobrano: 44 // 0.58 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2019-05-20 11:02:22Pobrano: 31 // 0.33 MB