ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Czarny Dunajec dotyczące wyboru projektów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2019r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą

2019-03-29 do 2019-04-12 // Oglądano: 391 // Wstecz
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” w Konkursie nr 2/2019 po I etapie procedury konkursowej

Na podstawie §11. p.2 -5 Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

1.LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI

L.p.

Nazwa iadres wnioskodawcy

Opis przedsięwzięcia objętego projektem

Kwota dotacji przyznanej na projekt

Uzasadnienie przyjęcia zgłoszonego projektu

1

UKS CHOCHOŁÓW

34-513 Chochołów 184B

Biegi narciarskie oraz
biathlon

5000,00

Spełnienie warunków

2

TS PODHALAŃSKI

Ul. Targowa 54

Czarny Dunajec

tenis ziemny, piłka siatkowa plażowa, piłka siatkowa

22000,00

Spełnienie warunków

3

UKS RATUŁÓW

Ratułów 159

34-407 Ciche

Biegi narciarskie, tenis stołowy, piłka siatkowa, lekkoatletyka

5000,00

Spełnienie warunków

4

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

Pieniążkowice

Piłka nożna

12000,00

Spełnienie warunków

5

UKS „KROKUS” CICHE

34-407 Ciche 152

Biegi narciarskie oraz biathlon

12000,00

Spełnienie warunków

6

UKS „CZERWONE WIERCHY”

Czerwienne 245, 34-407 Ciche

Biegi przełajowe, narciarstwo klasyczne

2000,00

Spełnienie warunków

7

GKS „CZARNI”

ul. Targowa 36

34-470 Czarny Dunajec

Piłka nożna

45000,00

Spełnienie warunków

8

UKS przy Szkole Podstawowej w Podczerwonem Podczerwone 246

34-470 Czarny Dunajec

Biegi narciarskie

10000,00

Spełnienie warunków

9

UKS „CICHE”

Ciche 453a

34-407 Ciche

Biegi narciarskie

5000,00

Spełnienie warunków

10

UKS „ZOGRODY” Stare Bystre 347, 34-407 Ciche

Biegi narciarskie, biathlon, kombinacja norweska, skoki narciarskie

4000,00

Spełnienie warunków

11

UKS „SOŁTYSIANIE” Stare Bystre 347, 34-407 Ciche

Biegi narciarskie, biathlon, kombinacja norweska, skoki narciarskie

16000,00

Spełnienie warunków

12

LKS „KORONA” PIEKIELNIK

34-472 Piekielnik 209a

Piłka nożna

10000,00

Spełnienie warunków

13

KS CHOCHOŁÓW

34-513 Chochołów 184b

Biegi narciarskie, biathlon, kombinacja norweska, skoki narciarskie

46000,00

Spełnienie warunków

14

LZS ,,SZAROTKA” CHOCHOŁÓW

34-513 Chochołów 199

Biegi narciarskie, strzelectwo sportowe

10000,00

Spełnienie warunków

15

PZW okręg Nowy Sącz, Koło nr 27 Czarny Dunajec

34-470 Czarny Dunajec, Rynek 35

Wędkarstwo muchowe, spinningowe, spławikowe, podlodowe

7000,00

Spełnienie warunków

16

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA CZARNY DUNAJEC

34-470 Czarny Dunajec

Piłka nożna

45000,00

Spełnienie warunków

17

Towarzystwo Sportowe CKF Maximus

34-470 Czarny Dunajec, ul. Parkowa 3

Trójbój i dwubój siłowy

9000,00

Spełnienie warunków

18

Podhalański Klub Łyżwiarstwa Figurowego Zwyrtany

34-470 Czarny Dunajec, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144

Łyżwiarstwo figurowe

5000,00

Spełnienie warunków

19

UKS Pieniążkowice

34-408 Odrowąż, Pieniążkowice 142

Biegi narciarskie

4000,00

Spełnienie warunków

20

TS „Harnasie”

Czarny Dunajec

34-470 Czarny Dunajec

Ul. Kantora 120

paintball

1000,00

Spełnienie warunków

21

Amatorski Klub Hokejowy DRWALE Czarny Dunajec

Ul. Tetmajera41

34-470 Czarny Dunajec

hokej

5000,00

Spełnienie warunków

Łączna kwota dotacji

280000,00

 

 

2. LISTA ODRZUCONYCH PROJEKTÓW:

Nie było.

Stwierdza się, że dyscypliny sportu, które są ujęte w programie olimpijskim oraz te, które mają duże znaczenie dla mieszkańców gminy przez wieloletnią tradycję uprawiania jak również dyscypliny, które promują gminę przez najwyższe wyniki sportowe przyczyniają się do realizacji celów publicznych przedstawionych w par. 3 Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

Powodem obniżenia przedstawionych we wnioskach proponowanych kosztów realizacji projektów jest wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Do konkursu zgłoszono 21 wniosków,na oczekiwaną kwotę dotacji 504 740,00

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 280.000 zł

3.Termin uzgodnień ostatecznej treści projektów ikwotach na wybrane projekty do 7 dni od daty otrzymania pisma, przy czym:

a)kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia zprojektu niemogą ulec zwiększeniu;

b)przedsięwzięcie zprojektu nieulegnie istotnej zmianie wstosunku do treści ze zgłoszonego wniosku opisanego w § 9, ani niebędzie odbiegało od przedmiotu określonego dla projektów wogłoszeniu okonkursie projektów z § 8 ust.1 pkt 1 Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania;

c)wnioskodawca, zgodnie zwynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść projektu, wtym zakres kosztów finansowanych zdotacji;

3. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Czarny Dunajec zawiera umowę odotację, zzastrzeżeniem ust.5. Uchwały nrXXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.