ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

2019-03-21 do 2019-04-11 // Oglądano: 470 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:

Oznaczenie nieruchomości

Dz. ew. 3703

Położenie

Wróblówka

Powierzchnia gruntu

0.0207 ha

Księga wieczysta

Brak

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Urządzenie ciągu pieszego umożliwiającego dojście do nieruchomości tj. do dz. ew. 2045/1

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

MU1- tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Warunki umowy

Użyczenie

Okres użyczenia

Nieoznaczony

Czarny Dunajec dnia 20.03.2019r.