ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Lokalna Organizacja Turystyczna, której członkiem jest Gmina Czarny Dunajec pragnie poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu pn:

2019-03-15 do 2019-03-29 // Oglądano: 443 // Wstecz
„Przeprowadzenie multimedialnych warsztatów o Torfowiskach wysokich stanowiących unikat pogranicza Polski i Słowacji” objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt objęty dofinansowaniem ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Operacja polega na przeprowadzeniu innowacyjnych lekcji w nowopowstałym multimedialnym muzeum przyrodniczym w Chochołowie wzbogaconych o przejazdy pojazdem elektrycznym i warsztaty z przewodnikiem po Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich, które objęte są obszarem chronionym NATURA 2000.

Wszystkie te wydarzenia mają na celu promowanie unikatowych obszarów Podhala w tym tak cennych przyrodniczo obszarów Torfowisk Orawsko – Nowotarskich

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 18.12.2018 r . Obecnie Lot Chochołowski przeprowadził zapytanie ofertowe celem wyłonienia wykonawcy zaplanowanych działań.

Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, poprzez przeprowadzenie 10 wydarzeń opartych o innowacyjne formy edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.

Po podpisaniu stosownej umowy zostanie przeprowadzony nabór uczestników projektu. Łącznie zostanie przeprowadzonych 10 wydarzeń dla łącznie 150 osób w okresie od maja do września 2019r, które obejmują przeprowadzenie lekcji w nowopowstałym multimedialnym Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk oraz warsztaty wraz z przewodnikiem ekspertem w dziedzinie torfowisk bezpośrednio na obszarze Torfowisk Orawsko Nowotarskich przy użyciu niskoemisyjnego pojazdu elektrycznego. Dzięki tym wydarzeniom promowany będzie unikatowy obszar stanowiący nietuzinkową atrakcję turystyczną a każdy z uczestników będzie mógł nabyć wiedzę o unikatowej florze i faunie tych obszarów oraz odkryć dziedzictwo przyrodnicze tych ziem.

Prosimy o uważne śledzenie naszej strony internetowej oraz FB gdzie na bieżąco będziemy informować o dalszej realizacji projektu i planowanych wydarzeniach.

Projekt objęty dofinansowaniem ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020