ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

DOSTAWA SPRZETU POŻARNICZEGO DLA JEDNOSTEK OSP

2004-11-17 do 2004-11-17 // Oglądano: 2213 // Wstecz
DOSTAWA SPRZETU POŻARNICZEGO DLA JEDNOSTEK OSP
 2004.11.17
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
n a dostawę sprzętu pożarniczego dla jednostek
OSP na terenie Gminy Czarny Dunajec
Pożądany termin wykonania robót 2004.12.23
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  2004-XII-02 (czwartek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  2004-XII-02 (czwartek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 10 zł