ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-03-08 do 2019-03-22 // Oglądano: 159 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości

Dz. ew. 3204/71 i 3226/9

Położenie

Czarny Dunajec ul. Targowa

Powierzchnia gruntu

0.0499 ha

Księga wieczysta

KW NS1T/00075051/2

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dzierżawa

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

MU1- tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Warunki umowy

Czynsz roczny

Okres dzierżawy

Dzierżawa długoterminowa

Oznaczenie nieruchomości

Część dz.ew. r 5218

Położenie

Czarny Dunajec – Rynek

Powierzchnia gruntu

20 m²

Księga wieczysta

KW NS1T/00148589/5

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza – ogródek przed Barem Józef.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

UCM- tereny usług i zabudowy mieszkaniowo - usługowej

Warunki umowy

Czynsz miesięczny 10,00 zł za 1 m² + należny podatek VAT

Okres dzierżawy

Od 1.04.2019 do 30.09.2019r

Czarny Dunajec dnia 06.03.2019r.