ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wiosenne porządki – przypominamy i radzimy

2019-03-07 do 2019-03-21 // Oglądano: 317 // Wstecz
Dbanie o czystość i porządek w naszej gminie to jedno z zadań i obowiązków każdego jej mieszkańca. Pomimo, że do kalendarzowej wiosny pozostało jeszcze trochę czasu, to sprzyjająca aura zachęca mieszkańców do wykonania prac porządkowych wokół swoich miejsc zamieszkania.

Jak wskazuje art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewniania utrzymania czystości i porządku na posesji. Ww. ustawa doprecyzowuje również jakie działania należy podjąć, aby realizować ten obowiązek.

 

Pielęgnacji wymaga nie tylko ogród czy trawnik, ale również chodnik przylegający bezpośrednio do posesji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele muszą dbać o czystość i estetyczny wygląd swoich obiektów. Ponadto są zobowiązani do pielęgnowania i utrzymywania estetycznego wyglądu terenów zielonych.


Urząd Gminy apeluje do mieszkańców i zarządców nieruchomości, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem wypełnili obowiązek porządkowania swoich posesji.
Przede wszystkim, aby wszelkiego rodzaju nieczystości pozbywać się w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć dzikich wysypisk.

 

Jednym z ważniejszych obowiązków właścicieli posesji jest obowiązek dbania o porządek na chodnikach położonych wzdłuż ich nieruchomości, czyli sprzątanie chodnika. Właściciel ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, w tym pozostałości po zimowym utrzymaniu chodników.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych powstających na nieruchomości, obowiązek zbierania tych odpadów obejmuje również odpady porzucone na nieruchomości, w przypadku gdy nie można ustalić źródła ich pochodzenia.

 

Pamiętajmy, że stan czystości naszej gminy zależy w głównej mierze od nas samych i naszych codziennych nawyków.

 

Nieprzestrzeganie powyżej wskazanych obowiązków, jak również tych wyszczególnionych w regulaminie utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy, stanowi wykroczenie.