ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracy: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu wymiar etatu: pełny - na podstawie umowy o pracę

2019-03-06 do 2019-03-20 // Oglądano: 543 // Wstecz

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan RAFAŁ WILKUS zamieszkały w Maruszynie.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie przedstawionej listy kandydatów, Wójt postanowił o zatrudnieniu Pana Rafała Wilkus zam. Maruszyna. O wyborze kandydata zadecydował fakt, iż posiada on wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu oraz spełnił w najwyższym stopniu wymagania niezbędne, wykazując się dobrą wiedzą w ramach przeprowadzonego konkursu. Decyzja podjęta została także po uwzględnieniu faktu, iż Pan Rafał Wilkus pełnił wcześniej obowiązki Kierownika OPS.