ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego – nabór zgłoszeń

2019-02-26 do 2019-03-12 // Oglądano: 274 // Wstecz
Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego – nabór zgłoszeńSamorząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję Nagrody im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. Zgłoszenia można składać do dnia 20 marca 2019 roku.

O wyróżnienie rywalizować mogą gospodarze zabytkowych drewnianych kościółków, cerkwi, dworów, czy drewnianych domostw, które dzięki ich troskliwej opiece zostały zrewitalizowane i wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury materialnej w województwie małopolskim. Nagradzane mogą również być projekty kulturalno-edukacyjne promujące drewniane dziedzictwo Małopolski.

 

Nagroda im. Mariana Korneckiego przyznawana jest za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

a) dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,

b) adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,

c) adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,

d) przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,

e) badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,

f) promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,

g) "ożywiania" zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

 

Zgłoszenia do Nagrody mogą składać członkowie Kapituły Nagrody oraz:

a) instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,

b) instytucje kultury,

c) stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków,

d) podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki,

e) dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki,

f) uczelnie wyższe,

g) kościoły i związki wyznaniowe,

h) jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej,

i)organy administracji samorządowej.

 

Nagroda jest nagrodą finansową, przyznawaną w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego i wynosi 15 000 .

 

Zgłoszenia przyjmuje Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).

 

Szczegóły dotyczące Nagrody można znaleźć pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1561095,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-im-mariana-korneckiego-za-wybitne-osiagniecia-w-dziedzinie-ochrony.html


pdfRegulamin Nagrody
Dodano: 2019-02-26 12:54:23Pobrano: 104 // 0.05 MB
rtfKarta_zgloszenia wraz z klauzulą informacyjną
Dodano: 2019-02-26 12:54:38Pobrano: 103 // 0.08 MB