ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-02-26 do 2019-03-19 // Oglądano: 184 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości

Część dz. ew. 400/38 + budynek do remontu

Położenie

Czarny Dunajec ul. Kolejowa 30

Powierzchnia gruntu

Powierzchnia budynku

0.1789 ha

227,20 m²

Księga wieczysta

KW NS1T/00075051/2

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

UC – tereny usług o charakterze komercyjnym

Warunki umowy

Czynsz miesięczny w wysokości :

- za grunt 0,37 zł za 1 m² + VAT

- remont kapitalny budynku

Okres najmu

Dzierżawa długoterminowa

Czarny Dunajec dnia 25.02.2019r.