ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

List Polskiej Spółki Gazownictwa dot. planów gazyfikacji nowych obszarów na terenie gminy Czarny Dunajec

2019-02-08 do 2019-02-22 // Oglądano: 918 // Wstecz
List Polskiej Spółki Gazownictwa dot. planów gazyfikacji nowych obszarów na terenie gminy Czarny Dunajec
Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie w odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2018 r. (wpływ do PSG w dniu 19.12.2018 r.) informuje, że jest bardzo zainteresowana rozwojem sieci gazowej na terenach niezgazyfikowanych do których niewątpliwie należy Państwa gmina. Rozwój sieci gazowej jest uwarunkowany zapisami Ustawy Prawo Energetyczne gdyż muszą być spełnione techniczne i ekonomiczne warunki rozbudowy sieci i przyłączenia budynków do sieci gazowej. Spotkanie jakie miało miejsce w styczniu b.r. w którym PSG reprezentował Doradca ds. Rozwoju Rynku bardzo korzystnie wpłynęło na wyjaśnienie wątpliwości jakie pojawiły się w wyniku otrzymanego od Państwa pisma znak RB-16-3-/2018/MW z dnia 09.07.2018 r. związanego z prowadzeniem sieci gazowej w pasie dróg gminnych. Deklarujemy wolę dalszej ścisłej współpracy z Gminą w zakresie gazyfikacji oraz wyrażamy chęć uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz z mieszkańcami w celu przedstawienia naszych zamierzeń, poznania realnego zainteresowania przyłączeniem do sieci gazowej oraz udzielenia odpowiedzi na nurtujące mieszkańców pytania. Nasz Doradca ds. Rozwoju Rynku przekazał podczas spotkania wzory ankiet dla mieszkańców. Dane zawarte w wypełnionych ankietach pozwolą nam na oszacowanie potencjału odbioru gazu będącego podstawą do technicznej i ekonomicznej oceny inwestycji. Pragniemy również poinformować, że procedujemy wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej wytwórni mas bitumicznych przy ul. Kolejowej obejmujących rozbudowę sieci gazowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 957 z miejscowości Rogoźnik co otwiera drogę do dalszej rozbudowy w kierunku centrum Czarnego Dunajca oraz pozostałych sołectw.

Przychylamy się do zaproponowanego terminu spotkania z Wójtem Gminy w I kwartale 2019 r. a o szczegółowym terminie spotkania poinformujemy w osobnej korespondencji po przygotowaniu założeń do koncepcji gazyfikacji.

Ze strony PSG O/ZG w Krakowie sprawę gazyfikacji prowadzi Tomasz Włoch - Specjalista ds. Rozwoju tel. 12 628 12 23, e-mail: tomasz.wloch@psgaz.pl
 
   
Z poważaniem

Paweł Firlej


pdfList PSG
Dodano: 2019-02-08 08:09:47Pobrano: 164 // 0.58 MB