ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2019 - zamówienie uzupełniające

2019-02-04 do 2019-02-12 // Oglądano: 953 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na usługi

nazwa zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2019 - zamówienie uzupełniające
 
Znak sprawy: RB.271.4.2019

Ogłoszenie nr 510046-N-2019 z dnia  04-02-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 12-02-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 12-02-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2019-04
Dodano: 2019-02-04 14:08:04Pobrano: 160 // 0.60 MB
pdfSIWZ_2019-04
Dodano: 2019-02-04 14:08:20Pobrano: 145 // 15.22 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-04
Dodano: 2019-02-04 14:08:21Pobrano: 125 // 0.44 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-04
Dodano: 2019-02-04 14:08:22Pobrano: 107 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-04
Dodano: 2019-02-04 14:08:23Pobrano: 96 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-04
Dodano: 2019-02-04 14:08:24Pobrano: 162 // 0.71 MB
docZalacznik_05_Wykaz-uslug_2019-04
Dodano: 2019-02-04 14:08:25Pobrano: 120 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz_narzedzi_2019-04
Dodano: 2019-02-04 14:08:26Pobrano: 136 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-04
Dodano: 2019-02-04 14:08:26Pobrano: 87 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-04
Dodano: 2019-02-04 14:08:27Pobrano: 97 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-04
Dodano: 2019-02-04 14:08:28Pobrano: 102 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-04
Dodano: 2019-02-04 14:08:29Pobrano: 95 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Opis_przedmiotu_zamowienia+sprzetu_2019-04
Dodano: 2019-02-04 14:08:30Pobrano: 153 // 0.52 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-02-12 12:40:36Pobrano: 193 // 0.99 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części nr 4 (Czerwienne)
Dodano: 2019-02-19 10:53:31Pobrano: 93 // 0.30 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
Dodano: 2019-02-19 10:54:20Pobrano: 117 // 1.21 MB
pdfInformacja o zawarciu umów
Dodano: 2019-02-26 13:06:22Pobrano: 92 // 0.34 MB