ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO URZĘDU GMINY W CZARNYM DUNAJCU NA ROK 2005

2004-12-02 do 2004-12-02 // Oglądano: 2145 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec

o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y

Na: Dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu

(Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba zadań – 3.)

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 40

do dnia  20-XII-2004 (poniedziałek) do godz. 11oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)

dnia  20-XII-2004 (poniedziałek) o godz. 12oo

Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł

w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28

Opłata za materiały przetargowe wynosi : 10 zł