ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Dokończenie budowy boiska sportowego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Czarny Dunajec

2019-01-29 do 2019-02-14 // Oglądano: 1864 // Wstecz

Zamówienie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w ramach programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017


 

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Dokończenie budowy boiska sportowego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Czarny Dunajec
 
Znak sprawy: RB.271.3.2019

Ogłoszenie nr 508050-N-2019 z dnia 29-01-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 14-02-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 14-02-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2019-03
Dodano: 2019-01-29 10:39:37Pobrano: 205 // 0.55 MB
pdfSIWZ_2019-03
Dodano: 2019-01-29 10:39:48Pobrano: 283 // 17.76 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-03
Dodano: 2019-01-29 10:39:50Pobrano: 152 // 0.18 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-03
Dodano: 2019-01-29 10:39:51Pobrano: 152 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-03
Dodano: 2019-01-29 10:39:52Pobrano: 142 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-03
Dodano: 2019-01-29 10:39:53Pobrano: 174 // 0.68 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2019-03
Dodano: 2019-01-29 10:39:54Pobrano: 147 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2019-03
Dodano: 2019-01-29 10:39:55Pobrano: 135 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-03
Dodano: 2019-01-29 10:39:56Pobrano: 138 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-03
Dodano: 2019-01-29 10:39:57Pobrano: 137 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-03
Dodano: 2019-01-29 10:39:58Pobrano: 139 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-03
Dodano: 2019-01-29 10:40:00Pobrano: 129 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Przedmiar_2019-03
Dodano: 2019-01-29 10:40:02Pobrano: 229 // 0.05 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_2019-03
Dodano: 2019-01-29 10:40:05Pobrano: 236 // 1.88 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania z dnia 05.02.2019
Dodano: 2019-02-05 08:05:48Pobrano: 321 // 6.38 MB
zipOdpowiedzi na zapytania z dnia 06.02.2019
Dodano: 2019-02-06 13:19:58Pobrano: 263 // 5.52 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania z dnia 11.02.2019
Dodano: 2019-02-11 13:28:57Pobrano: 241 // 3.25 MB
pdfInformacja z otwarca ofert
Dodano: 2019-02-14 13:13:31Pobrano: 259 // 0.64 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
Dodano: 2019-02-18 08:56:01Pobrano: 145 // 0.30 MB