ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracy: RADCA PRAWNY wymiar etatu: 3/5 - na podstawie umowy o pracę

2019-01-24 do 2019-02-07 // Oglądano: 988 // Wstecz

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan MICHAŁ CHYTLA zamieszkały w Nowym Sączu.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie przedstawionej przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów, Wójt postanowił o zatrudnieniu w/w kandydata.

Pan Michał Chytla spełnił w najwyższym stopniu wymagania niezbędne, wykazując się bardzo dobrą wiedzą w ramach przeprowadzonego konkursu oraz dokumentując ukończenie przydatnych, z punktu widzenia powierzanego stanowiska, studiów podyplomowych. Decyzja podjęta została także z uwzględnieniem faktu, iż Pan Michał Chytla posiada orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność, co zgodnie z art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych daje pierwszeństwo w zatrudnieniu w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

(-) Michał Jarończyk