ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Od przedszkola do seniora - strefa rekreacyjno-sportowa w miejscowości Czarny Dunajec" współfinansowanego za środków UE

2019-01-22 do 2019-02-07 // Oglądano: 1196 // Wstecz
                                                              

Operacja dofinansowana w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


 
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Od przedszkola do seniora - strefa rekreacyjno-sportowa w miejscowości Czarny Dunajec" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
Znak sprawy: RB.271.2.2019

Ogłoszenie nr 505786-N-2019 z dnia 22-01-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 07-02-2019 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 07-02-2019 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)


pdfOgloszenie_BZP_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:34:38Pobrano: 202 // 0.55 MB
pdfSIWZ_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:34:50Pobrano: 217 // 18.44 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:34:50Pobrano: 148 // 0.20 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:34:51Pobrano: 179 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:34:52Pobrano: 136 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:34:54Pobrano: 182 // 0.68 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:34:54Pobrano: 133 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:34:55Pobrano: 151 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:34:56Pobrano: 135 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:34:57Pobrano: 142 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:34:57Pobrano: 155 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:34:58Pobrano: 121 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Przedmiar_robot_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:35:03Pobrano: 251 // 5.47 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_techniczna_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:35:17Pobrano: 216 // 17.38 MB
pdfZalacznik_13_STWiOR_2019-02
Dodano: 2019-01-22 08:35:20Pobrano: 174 // 4.26 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania z dnia 31.01.2019
Dodano: 2019-01-31 14:01:31Pobrano: 173 // 1.16 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-02-07 12:46:50Pobrano: 244 // 0.63 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
Dodano: 2019-02-12 09:32:18Pobrano: 111 // 0.37 MB