ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracy : Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu wymiar etatu: pełny - na podstawie umowy o pracę

2019-01-17 do 2019-01-31 // Oglądano: 975 // Wstecz
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani IWONA WONTORCZYK zamieszkała w Lipnicy Małej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie przedstawionej przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów, Wójt postanowił o zatrudnieniu w/w kandydata. O dokonaniu wyboru kandydata przez Wójta zadecydował fakt, iż osoba wybrana spełniła w najwyższym stopniu wymagania niezbędne, wykazując się dobrą wiedzą w ramach przeprowadzonego konkursu oraz dokumentując ukończenie przydatnych, z punktu widzenia powierzanego stanowiska, studiów podyplomowych. Decyzja podjęta została także po uwzględnieniu faktu, iż Pani Iwona Wontorczyk, jako radca prawny, posiada szczególne kwalifikacje w zakresie wiedzy prawniczej i umiejętności stosowania prawa, co ma istotne znaczenie w przypadku kierowania jednostka, jaką jest Gminny Zespół Oświatowy.